Izobrazba

Filozofska fakultetaUniverza v Ljubljani
1986-1994 diploma: angleški jezikfilozofija
2002-2011 doktorat: slovenistika

Zaposlitev

1991-1995 knjižna zbirka KRT, urednik
1994-2004 DZS, d.d., urednik slovarjev
2005-2007 Filozofska fakultetaUniverza v Ljubljani, raziskovalec
2006-2008 Oddelek za prevajalstvo, FF UL, učitelj
2008-2013 Amebis, d.o.o., Kamnik, raziskovalec
2007- Institut Jožef Stefan, raziskovalec
2013- Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, raziskovalec
2014- Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, raziskovalec

Soustanovitelj

Članstvo in funkcije

Slovenija

  • Slovensko društvo za jezikovne tehnologije, tajnik [2007-2010]
  • Delovna skupina za oblikovanje osnutka in redakcijo besedila Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2012–2016, Ministrstvo za kulturo, član [2011-2012]
  • Delovna skupina za pripravo akcijskega načrta za jezikovno opremljenost, Ministrstvo za kulturo, član [2013-2014]
  • Svet za spremljanje razvoja jezikovnih virov in tehnologij, Ministrstvo za kulturo, član [2017-]

Mednarodni

Drugo