Evropski projekti

 • ELEXIS (2018-2022)

  Naslov: European Lexicographic Infrastructure
  Tip: Obzorje 2020, Research and Innovation Action
  Ustanova: Institut Jožef Stefan, Laboratorij za umetno inteligenco
  Vloga: koordinator

 • ELRC (2015-2019)

  Naslov: European Language Resources Coordination
  Tip: Connecting Europe Facility
  Ustanova: Institut Jožef Stefan, Laboratorij za umetno inteligenco
  Vloga: (tehnični) predstavnik za Slovenijo

 • ettb (2017-2019)

  Naslov: eTranslation TermBank
  Tip: Connecting Europe Facility
  Ustanova: Institut Jožef Stefan, Laboratorij za umetno inteligenco
  Vloga: raziskovalec

 • xLike (2012-2014)

  Naslov: Cross-lingual Knowledge Extraction
  Tip: Framework Programme 7
  Ustanova: Institut Jožef Stefan, Laboratorij za umetno inteligenco
  Vloga: raziskovalec

 • meta-net (2010-2013)

  Naslov: Technologies for the Multilingual European Information Society (T4ME)
  Tip: FP7, Network of Excellence
  Ustanova: Institut Jožef Stefan, Laboratorij za umetno inteligenco
  Vloga: raziskovalec

Projekti in programi ARRS

Vodja programa


 • Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik (2019-2024)

  Naslov: Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik
  Tip: raziskovalni program
  Opis: Cilji programa: 1.razvoj korpusnojezikoslovnih metod za analizo sodobne slovenščine; 2. razvoj metod za računalniško-jezikoslovne raziskave večjezičnosti; 3. analize in razvoj metod za izboljšanje bralne pismenosti v digitalnem okolju; 4. razvoj naprednih tehnologij za analizo jezika; 5. publiciranje in promocija rezultatov programa v znanstveni in širši zainteresirani javnosti.

Vodja projekta


 • Nova slovnica (2017-2020)

  Naslov: Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode
  Tip: temeljni projekt
  Opis: V projektu želimo raziskati jezikoslovne metodološke temelje celostne računalniške analize sodobne pisne in govorjene slovenščine, kakršna je zajeta v novih korpusih slovenskega jezika, ki bo zagotovila empirično osnovo za izdelavo novih empirično zasnovanih slovničnih opisov slovenskega jezika.

 • Označevanje semantičnih vlog (2016-2017)

  Naslov: Označevanje semantičnih vlog v slovenščini in hrvaščini
  Tip: bilateralni projekt (Hrvaška: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)
  Opis: Cilj projekta je oblikovati sistem za označevanje semantičnih vlog, ki bodo pripisane obstoječim skladenjskim odvisnostnim povezavam v učnih korpusih, ki so uporabljeni za algoritme strojnega učenja za oba jezika.

Projekti strukturnih skladov

 • KaUč (2017-2022)

  Naslov: Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč)
  Termin izvajanja: 1.2.2017-30.6.2022
  Naziv posredniškega organa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
  Vloga: raziskovalec (Institut “Jožef Stefan”)

 • JeŠt (2017-2022)

  Naslov: Jeziki Štejejo
  Termin izvajanja: 2017-2022
  Naziv posredniškega organa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Vodilni partner: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
  Vloga: raziskovalec

 • SVSJ (2008-2013)

  Naslov: Sporazumevanje v slovenskem jeziku
  Termin izvajanja: 2008-2013
  Naziv posredniškega organa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Vodilni partner: Amebis d.o.o., Kamnik
  Vloga: koordinator

Drugi projekti

 • Gigafida 2.0 (2015-2018)

  Naslov: Nadgradnja korpusov Gigafida, Kres, ccGigafida in ccKres
  Termin izvajanja: 2015-2018
  Financer: Ministrstvo za kulturo
  Izvajalec: Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
  Vloga: vodja

Projekti COST

 • Naslov: European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques
  Vloga: pomočnik vodje delovne skupine, član upravnega odbora iz Slovenije

 • Naslov: PARSing and Multi-word Expressions
  Vloga: član upravnega odbora iz Slovenije

 • Naslov: European Network of e-Lexicography
  Vloga: vodja delovne skupine “Inovativni e-slovarji”, član upravnega odbora iz Slovenije

 • Naslov: Evolution of reading in the age of digitisation
  Vloga: nadomestni član upravnega odbora iz Slovenije

Organizacija dogodkov

EURALEX 2018

Dogodek: 18. mednarodni kongres EURALEX, 17.-21. julij 2018, Ljubljana
Vloga: predsednik organizacijskega odbora

elex 2017

Dogodek: 5. mednarodna konferenca E-Lexicography in the 21st century: Lexicography from scratch, 19.-21. september 2017, Leiden, Nizozemska
Vloga: član organizacijskega odbora

LREC 2016

Dogodek: 10. mednarodna konferenca Language Resources and Evaluation Conference, 23.-28. maj 2016, Portorož, Slovenija
Vloga: član organizacijskega odbora

ENeL training school 2016

Dogodek: ENeL TRAINING SCHOOL, Tools and methods for creating innovative e-dictionaries, 17.-20. maj 2016, Ljubljana, Slovenija
Vloga: vodja organizacijskega odbora

ENeL/PARSEME workshop 2016

Dogodek: PARSEME/ENeL Workshop on MWE Lexicons, 4.-5. april 2016, Skopje, Makedonija (FYROM)
Vloga: vodja organizacijskega odbora

elex 2015

Dogodek: 4. mednarodna konferenca E-Lexicography in the 21st century: Linking lexical data in the digital age, 11.-13. avgust 2015, Herstmonceux , Velika Britanija
Vloga: član organizacijskega odbora

elex 2013

Dogodek: 3. mednarodna konferenca E-Lexicography in the 21st century: Thinking outside the paper, 17.-19. oktober 2013, Tallinn, Estonija
Vloga: član organizacijskega odbora

elex 2011

Dogodek: 2. mednarodna konferenca E-Lexicography in the 21st century: new applications for new users, 10.-12. november 2011, Bled, Slovenija
Vloga: sopredsednik organizacijskega odbora