Evropski projekti

 • European Lexicographic Infrastructure
  Vloga: koordinator
  Tip: Obzorje 2020 (RIA)
  Ustanova: Institut Jožef Stefan (AILAB)

 • European Language Grid
  Vloga: predstavnik nacionalnega kompetenčnega centra
  Tip: Obzorje 2020 (IA)
  Ustanova: Institut Jožef Stefan (AILAB)

 • Multilingual Resources for CEF.AT in the legal domain
  Vloga: raziskovalec, vodja projekta na IJS
  Tip: CEF (Telecom)
  Ustanova: Institut Jožef Stefan (AILAB)

 • eTranslation TermBank
  Vloga: raziskovalec, vodja projekta na IJS
  Tip: CEF (Telecom)
  Ustanova: Institut Jožef Stefan (AILAB)

 • Cross-lingual Knowledge Extraction
  Vloga: raziskovalec
  Tip: FP7
  Ustanova: Institut Jožef Stefan

 • Technologies for the Multilingual European Information Society (T4ME)
  Vloga: raziskovalec
  Tip: FP7 (Network of Excellence)
  Ustanova: Institut Jožef Stefan

Projekti in programi ARRS

Vodja programa | centra


 • Tip: raziskovalni program
  Trajanje: 2019-2014
  Ustanova: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  Cilji programa: (1) razvoj korpusnojezikoslovnih metod za analizo sodobne slovenščine; (2) razvoj metod za računalniško-jezikoslovne raziskave večjezičnosti; (3) analize in razvoj metod za izboljšanje bralne pismenosti v digitalnem okolju; (4) razvoj naprednih tehnologij za analizo jezika; (5) publiciranje in promocija rezultatov programa v znanstveni in širši zainteresirani javnosti.

 • Tip: infrastrukturni center
  Trajanje: 2015-2020
  Ustanova: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL) je enota Univerze v Ljubljani, namenjena znanstvenemu raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju temeljnih digitalnih jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik, ki so praktično uporabni in preko spleta dostopni vsem uporabnikom slovenskega jezika v svetu.

Vodja projekta


 • Tip: temeljni projekt
  Trajanje: 2017-2020
  V projektu želimo raziskati jezikoslovne metodološke temelje celostne računalniške analize sodobne pisne in govorjene slovenščine, kakršna je zajeta v novih korpusih slovenskega jezika, ki bo zagotovila empirično osnovo za izdelavo novih empirično zasnovanih slovničnih opisov slovenskega jezika.

 • Tip: bilateralni projekt
  Trajanje: 2016-2017
  Partner (Hrvaška): Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
  Cilj projekta je bil oblikovati sistem za označevanje semantičnih vlog, ki bodo pripisane obstoječim skladenjskim odvisnostnim povezavam v učnih korpusih, ki so uporabljeni za algoritme strojnega učenja za oba jezika.

Drugi projekti

Vodja | koordinator

 • Naslov: Nadgradnja korpusov Gigafida, Kres, ccGigafida in ccKres
  Trajanje: 2015-2018
  Financer: Ministrstvo za kulturo
  Izvajalec: Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
  Vloga: vodja

 • Trajanje: 2008-2013
  Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Vodilni partner: Amebis d.o.o., Kamnik
  Vloga: koordinator

Raziskovalec

 • Naslov: Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč)
  Termin izvajanja: 2017-2022
  Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Vodilni partner: Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta)
  Vloga: raziskovalec (Institut “Jožef Stefan”)

 • Naslov: Jeziki Štejejo
  Termin izvajanja: 2017-2022
  Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Vodilni partner: Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta)
  Vloga: raziskovalec

Projekti COST

 • Naslov: European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques
  Vloga: nadomestni član upravnega odbora iz Slovenije

 • Naslov: Evolution of reading in the age of digitisation
  Vloga: nadomestni član upravnega odbora iz Slovenije

 • Naslov: PARSing and Multi-word Expressions
  Vloga: član upravnega odbora iz Slovenije

 • Naslov: European Network of e-Lexicography
  Vloga: vodja delovne skupine “Inovativni e-slovarji”, član upravnega odbora iz Slovenije

Organizacija dogodkov

elex 2019

Dogodek: 5. mednarodna konferenca E-Lexicography in the 21st century: Smart lexicography, 1.-3. oktober 2019, Sintra, Portugalska
Vloga: član organizacijskega odbora

EURALEX 2018

Dogodek: 18. mednarodni kongres EURALEX, 17.-21. julij 2018, Ljubljana
Vloga: predsednik organizacijskega odbora

elex 2017

Dogodek: 5. mednarodna konferenca E-Lexicography in the 21st century: Lexicography from scratch, 19.-21. september 2017, Leiden, Nizozemska
Vloga: član organizacijskega odbora

LREC 2016

Dogodek: 10. mednarodna konferenca Language Resources and Evaluation Conference, 23.-28. maj 2016, Portorož, Slovenija
Vloga: član organizacijskega odbora

ENeL training school 2016

Dogodek: ENeL TRAINING SCHOOL, Tools and methods for creating innovative e-dictionaries, 17.-20. maj 2016, Ljubljana, Slovenija
Vloga: vodja organizacijskega odbora

ENeL/PARSEME workshop 2016

Dogodek: PARSEME/ENeL Workshop on MWE Lexicons, 4.-5. april 2016, Skopje, Makedonija (FYROM)
Vloga: vodja organizacijskega odbora

elex 2015

Dogodek: 4. mednarodna konferenca E-Lexicography in the 21st century: Linking lexical data in the digital age, 11.-13. avgust 2015, Herstmonceux , Velika Britanija
Vloga: član organizacijskega odbora

elex 2013

Dogodek: 3. mednarodna konferenca E-Lexicography in the 21st century: Thinking outside the paper, 17.-19. oktober 2013, Tallinn, Estonija
Vloga: član organizacijskega odbora

elex 2011

Dogodek: 2. mednarodna konferenca E-Lexicography in the 21st century: new applications for new users, 10.-12. november 2011, Bled, Slovenija
Vloga: sopredsednik organizacijskega odbora