O sodelovanju

15. 7. 2013

Dogovor s predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša

Dne 3. 7. 2013 je potekal sestanek avtorjev Predloga za izdelavo slovarja sodobnega slovenskega jezika in predstavnikov Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Prisotni na sestanku so se dogovorili, da je mogoče v času enega leta izdelati skupni koncept, vključno z opisom morebitnih konceptualnih razhajanj. Sredstva, ki so potrebna za izdelavo skupnega koncepta, ocenjujemo na 2 FTE. Predvidevamo, da bi bil v projektu, ki bi izhajal iz skupnega koncepta, vodilni partner Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

15. 7. 2013

Dogovor s predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša

Proti koncu letošnje pomladi so dr. Simon Krek, dr. Iztok Kosem in dr. Polona Gantar na spletnih straneh zasebnega zavoda Trojina objavili Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika, ki naj bi nasledil naš temeljni enojezični razlagalni Slovar slovenskega knjižnega jezika.