Poleg negativne ocene iz leta 2011 je zanimivo tudi poudarjanje recenzentov, da pri tem, kar se izvaja v okviru programa, v dobršni meri pravzaprav ne gre za znanstveno raziskovanje, kar se sklada tudi z mojim opozorilom na to dejstvo v prispevku v Delu in po mojem mnenju dejansko tudi negativno vpliva na končne rezultate ter kliče po drugačni organiziranosti te dejavnosti.