Kaj smo v preteklih letih že financirali?

Tip Zbirka Knjiga Splet Podatkovna zbirka
korpus Besedilni korpus Nova beseda / DA NE
Na spletni strani Slovarske in besedilne zbirke. Splošni korpus — 318 milijonov besed.
korpus POSBeseda / DA NE
Na spletni strani Slovarske in besedilne zbirke. Učni korpus — 1 milijon besed.
korpus Terminološka beseda / DA NE
Na spletni strani Slovarske in besedilne zbirke. Specializirani korpus 1,2 milijona besed.
slovar Slovar slovenskega knjižnega jezika DA DA plačilo OUP
Prva izdaja 1970-1991. Na spletni strani Slovarske in besedilne zbirke. Podatkovna zbirka na spletni strani Oxford Global Language Solutions.
slovar Slovar slovenskega knjižnega jezika DA NE NE
Druga izdaja 2014.
avdio Slovar slovenskega knjižnega jezika / NE NE
Dopolnitev vseh iztočnic z zvočnimi zapisi (93.154).
slovar Slovar novejšega besedja slovenskega jezika DA DA NE
Na spletni strani Slovarske in besedilne zbirke in v Google Books (brez prenosa PDF).
slovar Lematizacijski slovar slovenskega jezika / NE NE
111.623 besed — poleg lem in besednih izpeljank vsebuje ustrezne oblikoslovne podatke, z zbirko iz do sedaj oblikoslovno označenih besedil pridobljenih vezljivostnih pravil ter s frekvenčnimi podatki.
slovar Slovarček krajšav NE DA NE
Na spletni strani Slovarske in besedilne zbirke.
slovar Vezljivostni slovar slovenskih glagolov DA DA NE
Na spletni strani Termania in v Google Books (brez prenosa PDF).
slovar Gledališki terminološki slovar DA DA NE
Na spletni strani Terminologišče in v Google Books (brez prenosa PDF).
slovar Čebelarski terminološki slovar DA DA NE
Na spletni strani Terminologišče in v Google Books (brez prenosa PDF).
slovar Biološki terminološki slovar — botanika DA DA NE
Na spletni strani Terminologišče in v Google Books (brez prenosa PDF).
slovar Smučarski terminološki slovar DA DA NE
Na spletni strani Terminologišče in v Google Books (brez prenosa PDF).
slovar Geološki slovar DA DA NE
Na spletni strani Terminologišče in v Google Books (brez prenosa PDF).
slovar Farmacevtski terminološki slovar DA DA NE
Na spletni strani Terminologišče in v Google Books (brez prenosa PDF).
slovar Frazeološki slovar slovenskega jezika DA NE NE
Dostopen v tiskani obliki.
slovar Veterinarski terminološki slovar DA NE NE
Dostopen v tiskani obliki.
slovar Slovar elektronike, elektrotehnike in informatike DA NE NE
Dostopen v tiskani obliki.
slovar Slovar sinonimov slovenskega jezika NE NE NE
2008 — 14.323 gesel.
slovar Mali pravopis NE NE NE
2008 — 2.204 gesel.
slovar Slovenski tehniški slovar NE NE NE
2008 — 9.096 gesel.
slovar Slovar kemijske tehnologije NE NE NE
2008 — 4.255 gesel.
slovar Pravnozgodovninski terminološki slovar NE NE NE
2008 — 7.700 gesel.
slovar Umetnostnozgodovinski terminološki slovar NE NE NE
2008 — 3.000 gesel.
slovar Terminološki slovar urejanja prostora NE NE NE
2008 — 2.408 gesel.
slovar Slovar evropske zakonodaje NE NE NE
2008 — 6.695 gesel.
slovar Sodobni pravni slovar NE NE NE
2008 — okrog 40.000 iztočnic.
slovar Vojaški terminološki slovar NE NE NE
2008 — 14.839 gesel.
slovar Besedišče slovenskih protestantskih piscev stoletja NE NE NE
2008 — 65.720 (št. iztočnic s slovničnimi oznakami).
slovar Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev stoletja NE NE NE
2008 — 369.000 (št. izpisov, zaobseženih z oblikokoslovnim urejanjem iztočnic).
slovar Slovar jezika Janeza Svetokriškega DA DA NE
V Google Books (brez prenosa PDF).
slovar Etimološki slovar slovenskega jezika IV DA NE NE
Dostopen v tiskani obliki.
slovar Etimološki slovar slovenskega jezika V (Kazala) DA NE NE
Dostopen v tiskani obliki.
seznam Besede slovenskega jezika / DA DA
Spisek 356.912 besed.
seznam Seznam besednih lem in oblik / NE NE
Seznam 318.309 besednih lem in 3.447.916 besednih oblik iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, Besedišča slovenskega jezika in priimkov telefonskega imenika Republike Slovenije.

Navedene so slovarske in besedilne zbirke, ki so bile ob prijavi raziskovalnega programa P6-0038 leta 2008 navedene kot rezultat predhodnega dela Inštituta, poleg tega nekaj novejših zbirk (denimo druga izdaja SSKJ). Skupna ugotovitev je predvsem ta, da je od vseh rezultatov kot podatkovna zbirka odprto dostopen zgolj spisek Besede slovenskega jezika. Zgoraj navedeni seznam predstavlja zgolj izbor raziskovalnih rezultatov programa P6-0038.