Podroben pregled mladih raziskovalcev po letih in mentorjih

Leto MR Mentor Realizirano Tip
2013 Mitja Trojar Kozma Ahačič 26.090,77 EUR Bolonjski doktorski študij
2012 Mitja Trojar Kozma Ahačič 2.184,20 EUR Bolonjski doktorski študij
2013 Luka Repanšek Nataša Jakop 26.090,77 EUR Bolonjski doktorski študij
2012 Luka Repanšek Andreja Žele 2.184,20 EUR Bolonjski doktorski študij
2013 Domen Krvina Andreja Žele 26.090,77 EUR Bolonjski doktorski študij
2012 Domen Krvina Andreja Žele 26.924,43 EUR Bolonjski doktorski študij
2011 Domen Krvina Andreja Žele 4.598,18 EUR Bolonjski doktorski študij
2013 Tanja Mirtič Marko Snoj 26.090,77 EUR Bolonjski doktorski študij
2012 Tanja Mirtič Marko Snoj 26.924,43 EUR Bolonjski doktorski študij
2011 Tanja Mirtič Marko Snoj 4.598,18 EUR Bolonjski doktorski študij
2013 Špela Petric Andreja Žele 15.255,22 EUR Bolonjski doktorski študij
2012 Špela Petric Andreja Žele 26.924,43 EUR Bolonjski doktorski študij
2011 Špela Petric Andreja Žele 27.589,08 EUR Bolonjski doktorski študij
2010 Špela Petric Andreja Žele 4.598,18 EUR Bolonjski doktorski študij
2013 Metod Čepar Metka Furlan 6.552,60 EUR Bolonjski doktorski študij
2012 Metod Čepar Metka Furlan 26.924,43 EUR Bolonjski doktorski študij
2011 Metod Čepar Metka Furlan 27.589,08 EUR Bolonjski doktorski študij
2010 Metod Čepar Metka Furlan 27.589,08 EUR Bolonjski doktorski študij
2009 Metod Čepar Metka Furlan 6.897,27 EUR Bolonjski doktorski študij
2013 Januška Gostečnik Jožica Škofic 15.169,77 EUR Bolonjski doktorski študij
2012 Januška Gostečnik Jožica Škofic 11.449,35 EUR Bolonjski doktorski študij
2011 Januška Gostečnik Jožica Škofic 27.589,08 EUR Bolonjski doktorski študij
2010 Januška Gostečnik Jožica Škofic 27.589,08 EUR Bolonjski doktorski študij
2009 Januška Gostečnik Jožica Škofic 6.897,27 EUR Bolonjski doktorski študij
2013 Boris Kern Andreja Žele 6.552,60 EUR Enovit doktorski študij
2012 Boris Kern Andreja Žele 28.252,33 EUR Enovit doktorski študij
2011 Boris Kern Andreja Žele 28.114,95 EUR Enovit doktorski študij
2010 Boris Kern Andreja Žele 27.589,08 EUR Enovit doktorski študij
2009 Boris Kern Andreja Žele 6.897,27 EUR Enovit doktorski študij
2013 Andrej Perdih Peter Weiss 6.552,60 EUR Enovit doktorski študij
2012 Andrej Perdih Varja Cvetko-Orešnik 28.252,33 EUR Enovit doktorski študij
2011 Andrej Perdih Varja Cvetko-Orešnik 28.991,40 EUR Enovit doktorski študij
2010 Andrej Perdih Varja Cvetko-Orešnik 27.589,08 EUR Enovit doktorski študij
2009 Andrej Perdih Varja Cvetko-Orešnik 27.589,08 EUR Enovit doktorski študij
2008 Andrej Perdih Varja Cvetko-Orešnik 6.700,11 EUR Enovit doktorski študij
2012 Mojca Horvat Jožica Škofic 7.439,25 EUR Enovit doktorski študij
2011 Mojca Horvat Jožica Škofic 29.692,56 EUR Enovit doktorski študij
2010 Mojca Horvat Jožica Škofic 29.692,56 EUR Enovit doktorski študij
2009 Mojca Horvat Jožica Škofic 28.114,95 EUR Enovit doktorski študij
2008 Mojca Horvat Jožica Škofic 26.746,42 EUR Enovit doktorski študij
2011 Mija Michelizza Primož Jakopin 9.897,52 EUR Enovit doktorski študij
2010 Mija Michelizza Primož Jakopin 29.692,56 EUR Enovit doktorski študij
2009 Mija Michelizza Primož Jakopin 28.816,11 EUR Enovit doktorski študij
2008 Mija Michelizza Primož Jakopin 26.746,42 EUR Enovit doktorski študij
2010 Tanja Fajfar Andreja Žele 7.423,14 EUR Enovit doktorski študij
2008 Tanja Fajfar Andreja Žele 2.361,37 EUR Enovit doktorski študij
2010 Nina Ledinek Andreja Žele 7.423,14 EUR Enovit doktorski študij
2009 Nina Ledinek Andreja Žele 29.692,56 EUR Enovit doktorski študij
2008 Nina Ledinek Andreja Žele 28.477,26 EUR Enovit doktorski študij
2009 Mojca Žagar Karer Jožica Škofic 36.904,49 EUR Enovit doktorski študij
2008 Mojca Žagar Karer Jožica Škofic 19.251,22 EUR Enovit doktorski študij