Področja

 • leksikografija in leksikogramatika
 • korpusno jezikoslovje
 • računalniška obdelava naravnih jezikov
 • jezikovnotehnološka infrastruktura
 • računalniško podprto učenje in poučevanje jezikov
Pozor

iščem kandidata ali kandidatko za doktorski študij, ki želi raziskovati semantiko slovenskega jezika, v povezavi z jezikovnimi tehnologijami. pišite mi: kontakt.

Večji zaključeni projekti

 • Vloga: koordinator
  Trajanje: 2020-2023
  Financer: Ministrstvo za kulturo
  Ustanova: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
  Opis: Viri, orodja in storitve za digitalno slovenščino: strojni prevajalnik, razpoznavalnik govora, semantične tehnologije.

 • Vloga: vodja
  Trajanje: 2017-2020
  Financer: ARRS (temeljni projekt)
  Opis: Osnovni namen je raziskati jezikoslovne metodološke temelje celostne računalniške analize sodobne pisne in govorjene slovenščine, kakršna je zajeta v novih korpusih slovenskega jezika, ki bo zagotovila empirično osnovo za izdelavo novih empirično zasnovanih slovničnih opisov slovenskega jezika.

 • Vloga: koordinator
  Trajanje: 2008-2013
  Financer: Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Opis: Spletni portali, baze podatkov, zbirke besedil ter jezikovne tehnologije in viri za sodobni slovenski jezik.

Izbrani projekti v teku

 • Vloga: vodja
  Tip: veliki raziskovalno-inovacijski sodelovalni program
  Trajanje: 2023-2026
  Financer: ARIS
  Cilj programa je razvoj velikih jezikovnih modelov, ki vplivajo na skoraj celotno področje umetne inteligence in strojnega učenja,  pomemben vpliv pa imajo tudi na številna druga področja in na celotno družbo.

 • Vloga: vodja
  Trajanje: 2019-2024
  Financer: ARRS (raziskovalni program)
  Opis: (1) razvoj korpusnojezikoslovnih metod za analizo sodobne slovenščine; (2) razvoj metod za računalniško-jezikoslovne raziskave večjezičnosti; (3) analize in razvoj metod za izboljšanje bralne pismenosti v digitalnem okolju; (4) razvoj naprednih tehnologij za analizo jezika.

 • Vloga: vodja
  Tip: infrastrukturni program
  Trajanje: 2022-2027
  Ustanova: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  Center je namenjen znanstvenemu raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju temeljnih digitalnih jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik.