Področja

 • leksikografija in leksikogramatika
 • korpusno jezikoslovje
 • računalniška obdelava naravnih jezikov
 • jezikovnotehnološka infrastruktura
 • računalniško podprto učenje in poučevanje jezikov
Pozor

iščem kandidata ali kandidatko za doktorski študij, ki želi raziskovati semantiko slovenskega jezika, v povezavi z jezikovnimi tehnologijami. pišite mi: kontakt.

Večji zaključeni projekti

 • Naslov: Nadgradnja korpusov Gigafida, Kres, ccGigafida in ccKres 
  Vloga: vodja
  Trajanje: 2015-2018
  Financer: Ministrstvo za kulturo
  Opis: Cilj projekta je bil nadgradnja korpusov Gigafida in Kres: usmerjeno zbiranje novih gradiv, izboljšana strojna obdelava novih (in obstoječih) gradiv; javna dostopnost in diseminacija nadgrajenih korpusov.

 • Vloga: koordinator
  Trajanje: 2008-2013
  Financer: Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  Opis: Spletni portali, baze podatkov, zbirke besedil ter jezikovne tehnologije in viri za sodobni slovenski jezik.

 • Vloga: glavni urednik
  Trajanje: 1995-2006
  Financer: založba DZS d.d.Save
  Opis: Osnovni namen je bil s pomočjo besedilnih korpusov izdelati sodoben, široko uporaben, zanesljiv in uporabniško prijazen angleško-slovenski slovar, ki na eni strani beleži stanje sodobne angleščine in slovenščine, na drugi pa odseva aktualna sporazumevalna razmerja med jezikoma. V okviru tega projekta je bil razvit korpus FIDA.

Izbrani projekti v teku

 • Vloga: vodja
  Trajanje: 2019-2024
  Financer: ARRS (raziskovalni program)
  Opis: (1) razvoj korpusnojezikoslovnih metod za analizo sodobne slovenščine; (2) razvoj metod za računalniško-jezikoslovne raziskave večjezičnosti; (3) analize in razvoj metod za izboljšanje bralne pismenosti v digitalnem okolju; (4) razvoj naprednih tehnologij za analizo jezika.

 • Vloga: vodja
  Trajanje: 2017-2020
  Financer: ARRS (temeljni projekt)
  Opis: Osnovni namen je raziskati jezikoslovne metodološke temelje celostne računalniške analize sodobne pisne in govorjene slovenščine, kakršna je zajeta v novih korpusih slovenskega jezika, ki bo zagotovila empirično osnovo za izdelavo novih empirično zasnovanih slovničnih opisov slovenskega jezika.